Tillbyggnad-20...ett timmerhus byggs till.

En tillbyggnad timrades framför det befintliga timmerhuset i bakgrunden.
En tillbyggnad timrades framför det befintliga timmerhuset i bakgrunden.
Timmerhusen byggs ihop med en passage som bildar entrén.
Timmerhusen byggs ihop med en passage som bildar entrén.