Experimentell konceptstuga i 10-tum timmer: stugan 'Mammut-22'

Ett koncepthus i 10-tum grantimmer. Bygget är ett experiment både på det visuellt-estetiska planet men också intressant ur energi-miljösynpunkt. Det är ovanligt i Sverige med så pass grova blockade timmerväggar. I Amerika timras ibland mycket grovt men då är det oftast i rundtimmer vilket ger ett helt annat visuellt intryck. Dessutom används i Amerika andra timringstekniker än i Sverige. Vi bygger med fullt synligt timmer (dvs utan någon fasadbeklädnad). Det betyder att man utnyttjar timmrets förträffliga egenskaper beträffande värmelagring och fuktreglering.

 

 

Mammut - ovanligt varm i 10-tum gran
Mammut - ovanligt varm i 10-tum gran
Mammut - en mysig enrummare.
Mammut - en mysig enrummare.