Vill du äga ett riktigt timmerhus?

Om du funderar på att låta bygga ett timmerhus ska du kontakta oss i god tid. Tänk på att ritningar ska göras, bygglov ska sökas, skog ska avverkas, timmer ska sågas, vi ska timra och montera osv. osv. ...jo, det tar sin lilla tid det där med timmerhus. Vi jobbar hantverksmässigt vilket är mera tidskrävande men som också ger timmerhus en säregen karaktär. Varje stomme är unik! Glöm hustypkataloger och massproduktion. Börja skissa på ditt eget timmerhus! Vi hjälper till med ritningar.

 

Eftersom vi jobbar 'från skog till hus' har vi kontroll över varje steg från skogsavverkningen till träförädlingen och själva husbygget. Denna kvalitetskontroll är viktig för oss.

 

Vi jobbar däremot inte med '3-tum-fusktimmer' eller plank. Allt görs i 6-8 tum (150-200mm) timmer. Vi tycker om rejäla timmerhus.

 

Priset på en timmerstomme beräknas utifrån ett flertal variabler. Bland de viktigaste är: husets storlek i kvm väggyta, antalet innerväggar, tjockleken på timmerväggarna och höjden på huset. Med stomme menas enbart den timrade delen av huset. Vi säljer även vädersäkrade stommar med tak av råspont och takpapp och med golv. Fundera på fönster- och dörrstil - vi samarbetar med en mycket duktig snickare!

 

Tillval 'transport & montering' rekommenderar vi för större timmerhus. Vill du sätta upp din Hasselbod själv så går det säkert bra om du är händig. Vi timrar alltid på arbetsplatsen i Hassel. Vi leverar vart du vill.

 

Ju mer du vet om ditt framtida timmerhus desto enklare är det för oss att ge dig en gratis offert.

 

Till vänster hittar du en rad med bilder på hus vi byggt. Siffran bakom objektnamnet indikerar storleken på byggnaden i kvadratmeter.