Hasselbod-15...vårt minsta timmerhus

Det kan snart bli aktuellt med friggebod på 20 kvm!

Hasselbod på 15kvm yttermått
Hasselbod på 15kvm yttermått
Denna Hasselboden har ett fönster och en dörr med fönster. De andra två väggarna är utan öppningar vilket underlättar möblering.
Denna Hasselboden har ett fönster och en dörr med fönster. De andra två väggarna är utan öppningar vilket underlättar möblering.
Hasselbod, den gedigna friggeboden på 15kvm.
I den här Hasselboden bor en tonåring som vill vara ostörd.
Hasselbodstomme
Hasselbodstomme

Hasselboden kommer i utsökt 6-tum grantimmer. Den är handbilad på utsidan och hyvlad på insidan. Den har som standard en kroppås men kan timras med extra sidoåsar om så önskas. Fönster- och dörröppningar timras efter kundens önskemål. Stommen på bilden har 2 fönster med karmyttermått 60x120 och 60x80 cm.

 


Från boverkets hemsida: 

 

 

"Vilka regler gäller för friggebodar?"

 
Det är tillåtet att utan bygglov uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts utan krav på bygglov på tomten får inte vara större än 15,0 m². Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.
 
Om boden är större än 10m² och placeras närmare småhus än 4,0 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:721, www.boverket.se. Gå in under ”Publicerat” i vänsterspalten och därefter BBR – Regelsamling för byggande.
 
Om du är osäker på om du får bygga just som du tänkt dig, så ska du vända dig till byggnadsnämnden eller motsvarande i din kommun.

"Ja till förändringar i PBL"

 
Den 5 december röstade riksdagen ja till de föreslagna förändringarna i plan- och bygglagen. Förändringar börjar gälla från den 1 januari 2008. Att friggeboden blir större är ett välkänt faktum. Men förändringarna innehåller även andra nyheter.
 
 
 
Förändringar i PBL om byggande och bygglov. Här kan du bland annat läsa om friggebodar.