Renoveringar av gamla timmerhus

Vi erbjuder också renovering av gamla timmerstommar. Byte av syllstockar (stockar i bottenvarvet) är ett vanligt renoveringsjobb. Det kan också vara fråga om att räta upp en stomme. Även nya rustikala golv och innertak lägger vi.

En smedja får nya stockar

Nytt tak