En loge vid vatten

Logen står vid en härlig udde nära en insjö i det norrrländska skogslandskapet. En ny generation har tagit över torpet och bestämt sig för att det är värt att bevara byggnaden. Logen har flera dåliga syllstockar och lutar mot vattnet. Även taket ska bytas.

 

Logen har använts som tröskloge och vid minst ett tillfälle som dansloge.

Före

Efter

Nu har 2,5 bottenstockar och en varv-två-stock bytts ut. Hela logen har rätats upp (ägaren gjöt nya plintar) och ett flertal följare har monterats på väggarna för att stabilisera stommen. Stommen har använts till olika ändamål och tidigare ägare har sågat upp en del hål i timmerväggarna för nödvändiga öppningar och därmed aningen äventyrat den långsiktiga stabiliteten av logen. Därför sattes nu följare. Med nytt tak och golv kommer denna loge att kunna användas länge till, vare sig till dans eller annat!