En tillbyggnad till en befintlig stuga i rundtimmer

Den före detta scoutstugan behövde ett teknikrum med plats för varmvattenberedning och tvättmaskin.

Innan tillbyggnaden påbörjades så utfördes en del renoveringsarbeten på den befintliga stugan. Se Scoutstugan för beskrivning.