Miljöaspekter

Timmerhus är klimatpositiva

Det pratas mycket om klimatneutrala produkter och aktiviteter. En klimatneutral produkt/aktivitet påverkar på intet sätt klimatet. En produkt som ökar mängden växthusgas i atmosfären kan man kalla för klimatnegativ. Massivträhus som t.ex. timmerhus binder ansenliga mängder koldioxid (växthusgas) över lång tid. Om man räknar med att det huggna timret ersätts med ny skog som binder koldioxid så kan man konstatera att bygget av ett timmerhus minskar mängden koldioxid i atmosfären. Timmerhus är därmed klimatpositiva!

 

Samtidigt medför själva byggandet vissa utsläpp, så som bränsleförbrukning för skogsmaskiner, traktorer, motorsågar, lastbil. Ett exempel förtydligar klimattanken. Timmerhuset solsidan-77 (se bild nedan) består av minst 60m3 trä (6-tum väggar, bjälklag, golv, innertak, tak, sågspånisolering). Detta motsvarar 15 ton kol eller 54,9 ton koldioxid som är bunden i flera hundra år (om ägarna sköter taket). Utsläppen för byggandet beräknas till max 1 ton koldioxid. Detta leder till ett överskott på bunden koldioxid på nästan 54 ton för detta timmerhus. Sveriges utsläpp år 2012 var 48 mio ton koldioxid (SCB) eller ca. 5 ton per år och person. Solsidan-77 täcker alltså ägarens utsläpp i mer än 10 år! Nice.

 

Tänk om all svenskar bodde i timmerhus...

Solsidan-77 binder nästan 54 ton koldioxid i flera hundra år!
Solsidan-77 binder nästan 54 ton koldioxid i flera hundra år!

Kretslopptänket

Hos timmerjocke tar vi vara på allt som går att ta vara på - typ allt! Sågprocessen medför en del 'biprodukter' som inkorporeras i timmerhusbyggandet.