Det magiska ordet: Enkelhet

Aldrig i människans historia har vi levt så komplexa liv som nu. Men mår vi verkligen bättre än våra förfäder? Vi lever ju längre, men det säger inte så mycket om hur vi lever. Dagens moderna datorritade standardhus fabriceras säkerligen på milimetern exakta. Men varför bygger vi hermetiskt täta hus som vi sedan måste komplettera med avancerad ventilationsteknik för att kunna andas i? Förr öppnade man fönstret - men det får man tydligen inte göra längre!

 

Dagens standardhus innehåller ett flertal oljebaserade produkter. De flesta av dessa plaster har en tämligen kort livslängd. Ett timmerhus kan bli 700 år. Mitt mål är att bygga hus med så få icke-träprodukter som möjligt.

 

Ett timmerhus är så pass enkelt att jag kan bygga det själv: En man - ett hus! Det är jag som väljer råvaran i skogen åt ditt hus. Det är jag som förädlar timret i sågen. Det är jag som timrar stommen åt dig. Det är jag som sätter upp det hos dig.

Förädling av lokalt hugget timmer.
Förädling av lokalt hugget timmer.