Schweiz - Silenen & Andermatt

Silenen

Silenen ligger i centrala Schweiz (Kanton Uri) längs den gamla vägen som leder över Gotthardpasset.

 

Det unika läget som de lokala bönderna råkade sitta på ledde tidigt till en tämligen ovanlig rikedom eftersom de kunde ta ut vägavgift från resande mellan syd- och nordeuropa. Gotthardpasset var     länge den smidigaste vägen att ta sig från Italien till Tyskland. Precis vid foten av passet så blev Silenen en given plats för transporter och dilligenser att byta hästar och för kuskar att vila upp sig. Denna rurala rikedom ledde till byggnation av ovanliga timmerhus.

 

Några unika hus är bevarade från den tiden då hästkrafter sköttes med havre.

Bild 1. Det så kallade 'Susthaus' i Silenen från 1549. Delar av byggnaden är nämda första gången 1354. I detta viktiga hus lagrade och lastade man om varor som kom eller skulle över Gotthardpasset. Kuskar och hästar fick mat o dryck vid detta etappmål. Utöver tre krogar så hörde även en smedja till verksamheten. Smedjan var för hästarna som användes över Gotthardpasset. I genomsnitt gjordes den äventyrliga resan av ungefär 300 hästar dagligen.

 

Bild 2. Arkitekturen i detta hus är mycket originell. Två murade flyglar befinner sig på båda sidor om en timrad mellankropp som vilar på en kraftig trästolpe. Dessutom är översta våningen på flyglarna byggd i fackverk. Huset förenar alltså de tre traditionella byggarter i Alperna; timmerhus, stenhus och fackverkskonstruktion.

Bild 3. Ytterligare ett av de tre imponerande hus som finns kvar idag som användes som herberge före den ansträngande passagen över Alperna. På höger sida möter timring fackverkskonstruktion.

 

Bild 4. Även detta timmerhus användes som herberge. Här har man använt sig av stolpkonstruktion där timmerstockarna är intappade.

Bild 5. Detta timmerhus  i Silenen är mycket ovanligt eftersom det är byggt på resterna av en gammal borg! Muren på bottenvåningen är 1m tjock. Timmerhuset byggdes på 1600-talet. Notera takutsprångets förminskning, vilket kompenserades med ett litet tak på gaveln.

 

Andermatt

Åker man från Silenen den gamla passvägen över Gotthard så kommer man till Andermatt. Där finns detta härliga hotell med mysig restaurang. Byggd på 1600-talet.