Isoleringsmaterial

Vi rekommenderar främst naturliga material i timmerhusbyggen.  Valet av isoleringsmaterial har stor betydelse för ett angenämt inomhusklimat. Trä är ett naturligt material och ska ett hus "andas" bör man välja andra naturliga material i isolering. Lin och fårull har visat sig vara ett utmärkt material för att isolera mellan väggstockar (så kallad drev). Spån kan användas för att isolera golv och tak. Sågspån är miljövänligt (en biprodukt när vi sågar timmer) och är hygroskopiskt (tar upp och ger ifrån sig fukt). Sågspån går bra att blanda med hyvelspån. De mera kända materialen glas- och stenull kan vi tyvärr inte längre rekommendera utan förbehåll. Plastmaterial stoppar oftast nödvändig fuktvandring.

 

I vissa fall kan vi exklusivt erbjuda mossa som isoleringsmaterial. Vägg- och husmossa har använts så länge det har funnits timmerhus. Ett alldeles fantastiskt isoleringsmaterial för drevning mellan stockarna. Att plocka mossa ingår inte i allemansrätten och sker endast efter överenskommelse med markägare. Dessutom förespråkar och utövar vi en skonsam plockning av mossan. 

 

Vägg- och husmossa - ett gammalt och beprövat isoleringsmaterial.
Vägg- och husmossa - ett gammalt och beprövat isoleringsmaterial.