Några bra länkar för timmerhus intressenter

Byggregler med mera hittar man på www.boverket.se

 

Ta kontakt med din länsstyrelse för eventuella bidrag till byggnadsvård; www.lansstyrelsen.se

 

Söka arkitekt; www.arkitekt.se

 

ROT-avdrag? kolla www.skatteverket.se